Vele parochianen, Veldmaters en Haaksbergenaren, in ieder geval geboren voor 1960 kunnen zich nog goed de Mariakapel herinneren aan de Veldmaterstraat bij de boerderij van de familie ten Voorde, beter bekend als: “ ’n Klomp”. Een korte historie. Op 4 september 1953 kwam kapelaan J.W.M. Spekschate naar de HH. Bonifatius en Gezellenparochie, Veldmaat te Haaksbergen. Hij kwam bij pastoor Jetze Brandsma. Hij bleef tot januari 1955.


Hij is niet lang in de Veldmaat geweest, maar hij was zeer populair. Kon geweldig goed preken en bovenal mensen enthousiasmeren. Zo heeft hij o.a. de kruiswegstaties in de kerk bij elkaar gepreekt tijdens de veertigdagentijd in de zogenaamde vastenpreken. Ook was hij de initiator achter de Mariakapel aan de Veldmaterstraat. Deze werd daar gebouwd in 1954. Mede door de KAJ (Katholieke arbeiders jongeren). Het metselwerk werd uitgevoerd door Jans Lubberink en de kunstenaar van het mozaïek was Joop Kruip. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd de nieuwbouwwijk “de Els” gebouwd. De kapel moest plaats maken voor woningen. Het Tweede Vaticaanse Concilie was geweest (een indirect gevolg daarvan was de tweede beeldenstorm). De kapel werd derhalve in 1970 gesloopt. Sloopvergunning e.d. kenden ze in die tijd nog niet.

De kapel is herbouwd (herstel cultureel kerkelijk erfgoed) in de maanden maart en april van 2009. Op 19 maart is de eerste steen gelegd door pastoor H.A.M. de Jong, pastoor van de parochie HH. Bonifatius en Gezellen. Op zondag 17 mei 2009, de parochie vierde haar 75 jarig bestaan is de kapel door de aartsbisschop van Utrecht Mgr. Dr. W.J. Eijk (toen nog geen kardinaal) geassisteerd door pastoor H.A.M. de Jong en vele acolieten en misdienaars gezegend met wierook en wijwater. Hierbij waren vele parochianen en Mariavereerders aanwezig en ook oud pastoor A. Hulleman.
Op 8 september (Maria geboorte) vind er jaarlijks een Mariaviering plaats.


Medio 2014 is een nieuwe stichting opgericht. “Stichting tot behoud van het religieus en cultureel erfgoed van de Heiligen Bonifatius en Gezellenkerk en Mariakapel Onze Lieve Vrouw van Vrede”. Eind december 2014 is de stichting eigenaar geworden van de opstal (de kapel) de grond (plantsoen) is van de gemeente Haaksbergen.