Afgelopen dinsdag 10 december was de HH. Bonifatius en Gezellenkerk te zien in de uitzending van Katholiek Nederland TV. De uitzending gaat over het Ad-Limina bezoek aan de Paus van de Nederlandse bisschoppen. Daarnaast wordt aan “gewone gelovigen” gevraagd wat ze vinden huidige Katholieke kerk in Nederland en wat ze verwachten van dit Ad-Limina bezoek. Deze interviews zijn afgelegd om en rond de Bonifatiuskerk met bezoekers van de zaterdagmis afgelopen 7 december.

 

De uitzending is hier terug te zien, vanaf 10.28 minuten worden de kerkgangers in de Veldmaat geinterviewd.