Stichting kerkelijk erfgoed de Veldmaat, hierna te noemen de stichting, verleent u hierbij toegang tot www.erfgoedveldmaat.nl. De stichting publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De stichting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De stichting spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de stichting nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de stichting, tenzij dit anders vermeld staat. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de stichting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Mocht op deze website onverhoopt materiaal zijn gepubliceerd waarvoor geen toestemming is verkregen dan verzoeken wij contact op te nemen met de stichting.