Op Goede Vrijdag zingt en speelt het Pablokoor + Combo de Passie. Centraal staan de laatste woorden van Jezus, ook bekend als de “Zeven kruiswoorden”.

 

De evangelisten waren alle vier aanwezig bij de kruisiging. In elk evangelie lezen we een versie van het verhaal van die kruisiging. In totaal vinden we in de Bijbel zeven zinnen terug die Jezus als laatste woorden heeft uitgesproken.

 

30 Maart – Goede Vrijdag, om 19.30 uur

Bonifatiuskerk, Haaksbergen

 

De Zeven Kruiswoorden

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. (Lucas  23:34)

Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. (Lucas 23:43)

Dat is uw zoon, Dat is je moeder. (Johannes, 19:26-27)

Eloï, Eloï, lema sabachtani? (Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?) (Marcus 15:34)

Ik heb dorst. (Johannes, 19:28)

Het is volbracht. (Johannes, 19:30)

Vader, in uw handen leg ik mijn geest. (Lucas, 23:46)