Onlangs is de “Stichting Kerkelijk Erfgoed De Veldmaat” opgericht, die voluit de volgende naam heeft: “Stichting tot behoud van het religieus en cultureel kerkelijk erfgoed van de Heiligen Bonifatius en Gezellenkerk en Mariakapel Onze Lieve Vrouw van Vrede”.

 

De stichting is voortgekomen uit een Broederschap i.o., die destijds is opgericht om de herbouw van de Mariakapel aan de Veldmaterstraat/Wagnerstraat te realiseren.

 

Historie Mariakapel  “Onze Lieve Vrouw van Vrede” en Broederschap i.o.

De Mariakapel is in 2009 herbouwd onder auspiciën van bovengenoemde Broederschap. Deze bestond uit vertegenwoordigers van de historische kring, de wijkraad De Veldmaat en de toenmalige Bonifatiusparochie. Om de herbouw van dit cultureel erfgoed mogelijk te maken, is geld beschikbaar gesteld door de gemeente Haaksbergen, de wijkraad De Veldmaat en particulieren. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers uit De Veldmaat.

 

Van Broederschap naar Stichting

Het onderhoud van de Mariakapel en de verzorging van de bloemen wordt door vrijwilligers uit De Veldmaat uitgevoerd. Deze werkwijze is destijds in onderling overleg tot stand gekomen, formeel is er echter niets geregeld. Omdat al geruime tijd de wens bestond om het beheer van de kapel netjes te regelen, is nu deze stichting opgericht.

 

Doelstelling van de stichting

De stichting gaat zich niet alleen richten op het behoud van de Mariakapel, maar op behoud van al het kerkelijk erfgoed in de Veldmaat.

 

Stichtingbestuur en klankbordgroep

De stichting wordt gedragen door een bestuur en een klankbordgroep, bestaande uit mensen uit alle geledingen en van alle leeftijden, welke de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen.